Wednesday, November 14, 2007

Adsense กำหนดพื้นที่ให้คลิกได้น้อยลง

Darren Rowse แห่ง problogger.net ได้ออกมากล่าวใน blog ของเค้าว่าได้รับข่าวสำคัญจาก google adsense เกี่ยวกับการกำหนดพิ้นที่ที่ให้คลิกได้ แบบใหม่ proearn จึงขอคาบข่าวมาบอก ดูจากภาพข้างล่าง...


จากภาพแรก คือรูปแบบเดิมๆ ที่เวลาคุณเอาเม้าวางตำแหน่งรอบๆ background ก็สามารถคลิกได้แล้ว การเกิดจากคลิกได้ง่ายๆ แบบนี้จะส่งผลคือ คนทำ adsense ได้เงินมากขึ้น แต่ google และลูกค้าที่ทำโฆษณา adword เสียเงินเปล่าโดยใช่เหตุ ... adsense เลยต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและป้องกันการคลิก accidental clicks ...
.... แน่นอนว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะทำให้เกิดการโต้แย้งในหมู่ publisher หรือ คนทำ adsense เพราะทำให้รายได้มีสิทธ์ลดลงแน่ๆ เพราะได้คลิกน้อยลง แต่ในมุมมองของผมเห็นด้วยนะ เพราะแฟร์ดี ต้องเห็นใจคนทำ adword ด้วย(ผมก็เคยทำ). .. publisher อาจจะเกิดความไม่เห็นด้วยซักพัก แต่ผมว่าวันหนึ่งจะเข้าใจ และไม่คิดหวังผลกับรายได้ที่เกิดจากการคลิกโดยบังเอิญ แต่จะกลับไปคิดว่า จะทำเวบคุณภาพให้ดีและคนเข้าเยอะได้อย่างไร ซึ่งรายได้ที่มาจากการคลิกที่ถูกต้อง ผมว่าดูเจ๋งกว่านะ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ AdSense Make Ad Units Less Clickable

No comments: